Jernbaneverket bygger nye spor ved Kongsvinger stasjon

Jernbaneverket og entreprenør Peab fjerner gamle spor og masser ved Kongsvinger stasjon. I neste uke skal det sprenges vekk fjell ved stasjonsområdet for å gjøre plass til de nye sporene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket øker kapasitetet ved Kongsvinger stasjon med nye spor for parkering av tog. Foto: Hedda NossenArbeidet med å utvide parkeringskapasiteten for tog ved Kongsvinger stasjon er i full gang. I løpet av sommeren og høsten skal Jernbaneverket bygge ca. 600 meter nye jernbanespor. Her skal NSB parkere og vedlikeholde fem av sine Flirt-tog fra medio desember 2013.

Må sprenge vekk fjell
Grunnen består av fjell som må fjernes ved hjelp av pigging, boring og sprenging. Denne uken startet arbeidet med piggingen og boringen, og fra mandag neste uke skal Jernbaneverket også sprenge vekk fjell.
– Dette vil gi en del støy, både i form av varsling med sirene før og etter sprenging og smell fra selve sprengingen, forteller prosjektleder John Ivar Mogseth. Arbeidet skal foregå neste uke fra mandag til fredag mellom klokka 7.00 og 19.00.

Arbeidene på Kongsvinger stasjon vil i liten grad påvirke gods- og tømmertransport og skal ikke forstyrre persontrafikken.

Dette skal Jernbaneverket bygge:

  • Fem nye spor for parkering av fem togsett
  • Nytt kontaktledningsanlegg (dvs. delene som strømforsyningen for jernbane består av, som ledninger, master og liknende)
  • Hus for jernbanetekniske installasjoner
  • Servicekiosk og vannposter for vask og vedlikehold av togene
  • En 900 meter lang atkomstvei til det nye parkeringsområdet. Veien skal gå mellom Glomma og Norsenga tømmerterminal

Arbeidet med å pigge vekk fjell er i gang. Fra mandag 24. juni skal det også sprenges vekk fjell i området. Foto: Hedda Nossen