Vann- og frostsikring ferdigstilles i Gevingåsen

Siden oktober har arbeidet med vann- og frostsikring pågått i Gevingåsen tunnel. Nå ser vi enden på dette arbeidet, og dermed er den første tunnelen med Masterseal 345, her til lands, en realitet.

Vanninntrenging og frost har vært et problem i mange norske tunneler. For å unngå slike problemer i Gevingåsen, har Jernbaneverket tatt initiativ til å finne ut mer om sammenhengen mellom frostmengde, varmeutveksling fra bergmassen og nødvendige frostsikringstiltak. På oppdrag fra Jernbaneverket bygde SINTEF Byggforsk i februar 2010 et laboratorium hvor bergets varmeledningsevne og dens virkning på forskjellige vannavskjermingssystemer ble testet.

Den sprøytbare membranen Masterseal 345 kom godt ut av testene både i forhold til vann- og frostsikring, og dette materialet er derfor brukt i deler av tunnelen. I andre deler av tunnelen er det benyttet PE-skum kombinert med sprøytebetong. Selve arbeidene med å vann- og frostsikre tunnelen startet i oktober og skal i løpet av kort tid ferdigstilles.


Slik ser det ut under arbeidet med sprøyting av tunnelveggen. Foto: Petter Solbakken.