Ny film: Sikkerhet i Gevingåsen

I disse dager promoteres en film om sikkerheten i Gevingåsen tunnel på Nordlandsbanen. Det er rømningsveiene, og rutinene omkring dem som blir presentert.

Prosjektet Gevingåsen tunnel har altså fått produsert en ny film som skal brukes i flere sammenhenger. Først og fremst skal denne brukes i e-læringsprogrammet. Videre blir den lagt ut på websidene til Jernbaneverket, NSB, Samferdselsdepartementet, Statens Vegvesen og Politiet.

Filmen er en presentasjon av de fire rømningsveiene i tunnelen, og det er spesielt lagt vekt på den felles rømningsveien mellom E-6 og Nordlandsbanen.