Interessert i etatsvis samarbeid

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa besøkte tirsdag 2. mars Gevingåsen tunnel. Fokus denne gang var at JBV arbeider tett mot AVINOR og Statens Vegvesen i dette prosjektet, og dermed at samfunnsnytten er større enn i mange lignende prosjekter.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa blir intervjuet av NRK Trøndelag. Byggeleder for tunnelen Torun Rise og prosjektleder Christoffer Østvik lytter interessert. (Foto: Stig Herjuaune)Statsråd Meltveit Kleppa uttalte at hun aldri har sett et prosjekt hvor det har vært så gunstige ringvirkninger hos andre offentlige etater som nettopp i Gevingåsen tunnel. - Dere har skapt et prosjekt hvor det er hyggelig å se at dere har lagt fokus på at også andre etater kan dra nytte av, og veksel på, bieffektene av prosjektet, sa statsråden.

Lufthavnen
AVINOR tar i mot opp i mot 400 000 kubikkmeter masse fra jernbanetunnelen. Massen skal blant annet brukes til sikkerhetssoner for fly på Trondheim Lufthavn/Værnes. AVINOR sørger selv for å transportere ut massen fra omlastingsplass utenfor tunnelen og til lufthavnen på Værnes.

Europaveien
I forbindelse med etableringen av rømningsveien i jernbanetunnelen, blir det også laget en rømningstunnel som Hell-tunnelen på E-6 får dra nytte av. Tunnelen skal benyttes som mulig rømningsvei for både Nordlandsbanen og E-6. Jernbaneverket vil sørge for driften, mens Vegtrafikksentralen i Midt-Norge skal overvåke den.

Presseoppbud
Det var stort presseoppbud da statsråden kom til Trøndelag. Både aviser, radio og TV var representert. Blant annet ble besøket viet en god del oppmerksomhet i NRK Trøndelags formiddagssending. NRK Midt-Nytt var også til stede.