Kart og trykksaker

Her kan du laste ned kart over traseen, brosjyrer og nyhetsbrev om utbyggingen av Gevingåsen tunnel.

Klikk på lenkene under for å åpne filene. Høyreklikk og velg "lagre som" for å lagre filene på egen maskin.

 

Plankart over strekningen 

Dette kartet kan du manøvrere i for å finne din egen bolig i forhold til prosjektet, eller for ganske enkelt å finne andre detaljer som kan interessere deg.

Kartet viser hele prosjektet fra østre brukar på Homla bru i Hommelvik, til vestre brukar på Hell jernbanebru i Stjørdal.

Plankart (pdf-fil, 5MB)

Presentasjonsbrosjyre

Denne brosjyren gir en generell presentasjon av hele prosjektet Gevingåsen tunnel. Brosjyren ble utgitt i juni 2008.

Brosjyre (pdf-fil, 0,6 MB)

Nyhetsbrevet Nye spor/Jernbaneverket informerer

Nyhetsbrevet utkommer gjennom hele prosjektperioden og gir løpende informasjon om arbeidene. Nyhetsbrevet distribueres i prosjektets nærområder.

Nye spor nr. 1, oktober 2008 (pdf-fil, 10MB)

Nye spor nr. 2, desember 2008 (pdf-fil, 6MB)

Nye spor nr. 3, februar 2009 (pdf-fil, 7MB)

Nye spor nr. 4, juni 2009 (pdf-fil, 9MB)

Jernbaneverket informerer - Gjevingåsen - juni 2010

Jernbaneverket informerer - Gjevingåsen - september 2010

Jernbaneverket informerer - Gjevingåsen - mars 2011

Jernbaneverket informerer - Gevingåsen - juni 2011