Bedre brannsikkerhet på Nationalteatret stasjon

I desember startet arbeidet med å montere brannskillere på Nationaltatret stasjon. De nye branntekniske skillene skal bestå av rulleporter som tilpasses eksisterende bygningsmasse.

De nye branntekniske skillene skal ha en brannmotstand på 2 timer og skal etableres ved østre oppganger fra plattform 1-2 og 3-4 på Naionalthetret stasjon. Disse vil også tilleggsbeskyttes med sprinkling. Utgangene mot vest har en brannmostand på 60 minutter. Samtidig skal det også monteres brannskille oppe i overgangen mellom T-bane- og togstasjonen. Dette skal også danne eiendomskille mellom ROM Eiendom og det kommunale Kollektivtransportproduksjon.
- Dette er en del av det nye brannkonseptet i Oslotunellen, sier byggeleder Finn Poppe. Dette innebærer også brannvann som kommer i 2013.    

Eksisterende brannskiller skal fjernes. Deler av oppdraget kan gjennomføres på dag/kveld, men en større del av oppdraget må forutsettes gjennomført på natt i den publikumsfrie perioden.