Implenia bygger sporene

Jernbaneverket inngikk mandag 12. mars kontrakt med entreprenøren Implenia AS om bygging av hensettingsspor på Skamarken og Sundhaugen i Drammen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er dette området på Skamarken som skal bygges om. (Foto: Jernbaneverket)Kontrakten omfatter både grunnarbeider og alle jernbanetekniske arbeider på prosjektet, og  kontraktssummen er på drøye 117 millioner kroner eks. mva.

- På forhånd var vi spente på hvordan interessen ville være for en slik felleskontrakt, og vi var derfor godt fornøyd med at vi fikk inn fem tilbud fra seriøse aktører, kommenterer prosjektleder Knut-Erik Gudem i Jernbaneverkets utbyggingsdivisjon.

- Prosjektet er krevende, med svært stram framdrift. Anleggsstart er om kort tid, og de tre lengste sporene på Skamarken skal være ferdige til bruk allerede under sommerens langbrudd i Oslo, forteller Knut-Erik.

På Skamarken fornyes det meste av dagens anlegg, og det gjøres plass til flere tog enn i dag – totalt ti togsett.  I tillegg skal vendesporet (spor 20) som ligger rett på nordsiden av hovedsporene, forlenges. På Sundhaugen skal en del av de jernbanetekniske anleggene skal skiftes ut, men lengden på alle spor blir som i dag. Her blir det plass til hensetting av fem togsett.

Arbeidene på Skamarken starter om kort tid, og hovedtyngden avsluttes i desember 2012.  Arbeidene på Sundhaugen starter senhøstes i år og avsluttes våren 2013.

Tiltakene som skal gjennomføres er en svært viktig forutsetning for innfasingen av NSBs nye Flirt-tog og innføringen av ny grunnrutemodell, som vil gi et kraftig forbedret togtilbud for store deler av Østlandsområdet. Les mer om prosjektet ved å følge lenkene oppe til høyre.

Inngikk kontrakt: Foran f.v. adm.dir. Petter A. Vistnes i Implenia og utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen i Jernbaneverket.  Bak f.v. anbudssjef Per Martin Rønningen og prosjektdirektør Geir Nordbø i Implenia, prosjektleder Knut-Erik Gudem og assisterende prosjektleder Arne Kristian Røren fra Jernbaneverket. (Foto: Olav Nordli)