Enighet om utvikling i Drammen

Jernbaneverket, Drammen kommune, NSB og ROM Eiendom skrev 1.februar under en avtale om arealer og arealbruk i Drammen. Avtalen sikrer bygging av hensettingsspor som kreves for innføring av ny ruteplan, samtidig som store områder frigjøres til byutvikling.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Inngikk avtale: F.v. ordfører Tore Opdal Hansen, jernbanedirektør Elisabeth Enger og konserndirektør Geir Isaksen i NSB. (Foto: Olav Nordli)Drammens ordfører Tore Opdal Hansen (H) tok i bruk de store ordene da avtalen ble undertegnet i lokalene til Fremtidsutstillingen Drammen 2036 på Sundland.
 
- Dette er en historisk avtale og kanskje det største bidraget til byutviklingen i Drammen noen gang, sa ordføreren.

Hensettingsspor
Avtalen sikrer at Jernbaneverket kan oppgradere de nåværende hensettingsområdene på Skamarken og Sundhaugen. Dette er en svært viktig forutsetning for innfasingen av NSBs nye Flirt-sett og den nye grunnrutemodellen som vil gi Drammen og Østlandsområdet et utvidet rutetilbud fra 2012/14.

Skamarken ligger rett inntil Drammen stasjon, mens Sundhaugen ligger mellom stasjonen og Sundland skiftestasjon. På Skamarken skal det meste av dagens anlegg fornyes, og det skal gjøres plass til flere tog enn i dag. I tillegg skal vendesporet (spor 20) som ligger langs hovedsporene, forlenges fram til Kreftingsgate.

På Sundhaugen blir fornyelsen mindre omfattende.   En del av de jernbanetekniske anleggene skal skiftes ut, men lengden på alle spor blir som i dag. Totalt blir det plass til hensetting av femten Flirt-sett i Drammen.

Anlegget på Skamarken skal ha midlertidig karakter og avvikles så snart det er etablert en permanent løsning for hensetting et annet sted. Avtalen innebærer at Jernbaneverket vil vurdere muligheten for langsiktige løsninger med et anlegg på Sundhaugen som legges under tak og overfylles.

Godshåndtering
Avtalen omhandler også arealbruken for godshåndtering fram til en eventuell ny godsterminal er på plass. Jernbaneverket skal frigjøre den ytre delen av det såkalte Tangensporet til byutvikling, og den godsaktiviteten som i dag skjer på Sundland skal flyttes til Holmen. Kommunen skal sørge for å etablere nødvendig infrastruktur på Holmen.

I fortsettelsen vil partene dessuten utrede muligheten for at godsaktiviteten i Nybyen også kan flyttes til Holmen, men dette er koblet til prosessen med en mulig ny godsterminal.

Området ved Drammen stasjon skal utvikles i et samarbeid mellom ROM Eiendom, Jernbaneverket og kommunen. Partene har nedsatt en felles arbeidsgruppe som skal utrede parkeringssituasjonen ved stasjonen.

Byutvikling
- Når avtalen omhandler 435 mål som på kortere eller lengre sikt frigjøres til byutvikling, er dette helt avgjørende for at vi kan nå vårt mål om å skaffe boliger til 25.000 nye innbyggere og 12.500 arbeidsplasser frem mot 2036. Dette er gedigent for byen vår, sa ordfører Tore Opdal Hansen.

Det er 300 mål på Sundland som skal utvikles først. ROM eier tomta som nå skal bli boliger og eiendom.

Utfordringer
Bak den inngåtte avtalen ligger et arbeid som strekker seg nærmere ett år tilbake i tid.

- Drammen er et godt bilde på utfordringene som vi møter mange steder.  Jernbanen og byen er til stor glede for hverandre, men det er krevende at jernbanen trenger noe av byens rom for å være midt i sentrum. Gjennom arbeidet med denne avtalen har vi funnet en fasong på samarbeidet som vil være drivende både for byutviklingen og utviklingen av et godt reisetilbud framover, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger.

- Samtidig er avtalen et godt grunnlag når vi skal fortsette diskusjonen om godshåndteringen i Drammen, samt traseen for en framtidig utbygging av Vestfoldbanen gjennom byen, framholdt jernbanedirektøren.