Bedre sporplass i Drammen

Etter intens jobbing er nå utbyggingen av nye vende- og hensettingspor i Drammen inne i sluttspurten. Sporene på Skamarken tas i bruk før ruteendringen søndag 9. desember.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ordfører Tore Opdal Hansen svingte åpningssaksa. (Foto: Hilde Lillejord)Ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen trakk fram jernbanens betydning for videre lokal vekst og utvikling da han noen dager på forskudd markerte avslutningen av arbeidene på Skamarken. Ordføreren klippet snora til jubel fra frammøtte jernbanefolk og entreprenører den 5. desember.

– Prosjektet har så langt gått veldig bra, til tross for at det har vært mye å gjøre på kort tid. I praksis har vi bare hatt åtte måneder til å utføre arbeidene på, etter at vi inngikk kontrakt med entreprenøren Implenia i mars, forteller Øivind Andersen, som er Jernbaneverkets byggeleder for prosjektet.

Viktig for ny rutemodell
NSBs nye Flirt-tog og innføringen av ny ruteplan innebærer behov for flere og lengre spor til vending og hensetting av tog en rekke steder.  I Drammen trengs det plass til hensetting av 15 tog.

Kapasiteten på Skamarken utvides til ti togsett, mens Sundhaugen får plass til fem. På Skamarken forlenges dessuten et vendespor (spor 20) slik at det blir plass til å snu doble Flirt-sett, som er lengre enn de gamle lokaltogene.

Tre av sporene på Skamarken, som ligger rett vest for Drammen stasjon, ble tatt i bruk før ferien- resten altså denne uka. På Sundhaugen, som ligger litt lenger mot vest, startet arbeidene for en drøy måned siden og avsluttes i mars.

Trangt og travelt
Overraskelser i grunnen: - Hva i huleste har vi funnet her? (Foto: Olav Nordli)Prosjektet har til tider bydd på mange utfordringer.  Tiden har vært knapp og tilgjengeligheten vanskelig. Skamarken ligger tett opp til trafikkerte spor, og det er kort avstand til bebyggelse, bybrua og Drammenselva. Jernbaneverket har blant annet leid en parkeringsplass tilhørende Statens Hus for å få litt armslag under byggeperioden.

- Naboene våre, spesielt i de to borettslagene som grenser opp mot Skamarken, har vært veldig tålmodige med oss. Vi har arbeidet lange dager i perioder, og i høst har vi hatt seks helger hvor vi har jobbet i 24 timer fra lørdag til søndag mens togtrafikken har vært innstilt, sier Øivind Andersen.

Før jernbanen kom til Drammen på 1860-tallet, var området på Skamarken brukt til lagring og utskiping av trelast. Her rant også Flisbekken, som har gitt navn til en del av sporområdet.

- Vi visste at Flisbekken gikk i rør under området, men kulverten lå høyere enn vi trodde. Dette gav oss en del ekstraarbeid og hodebry. Enkelte andre overraskelser har vi også fått, blant annet avdekket vi nylig en uregistrert kabelkulvert under innspurten med vendesporet. Da får vi en hektisk runde med avklaringer for å forsikre oss om at kablene er tatt ut av bruk, forteller Andersen.

Godt samarbeid
Arbeidene på Drammen hensetting har vært samlet i en felles kontrakt for både grunnarbeider og jernbanetekniske fag. Denne kontrakten ble vunnet av entreprenøren Implenia AS.

- Vi hatt en løsnings- og fremdriftsorientert entreprenør som vi har hatt god dialog med gjennom hele prosjektet. Det er også mange medarbeidere i ulike enheter i Jernbaneverket som har gjort en stor innsats for å lose prosjektet gjennom den hektiske byggetida, sier Øivind Andersen.


Totalt er 2800 m med spor bygget eller rehabilitert på Skamarken, samtidig som det øverste laget med masser er skiftet ut. Videre er deler av kontaktledningsanlegget fornyet, og det er gjort omlegging av kabler, føringsveier og tilknytning til vann- og avløp. Det bygges fire serviceplattformer i terrenghøyde, samt bl.a. ny arealbelysning og inngjerding. Kostnadsrammen for prosjektet er 230 millioner kroner.

Første skritt
Endringen av rutene søndag 9. desember er  det første store skrittet mot forbedring av togtilbudet i Østlandsområdet.  Neste trinn er i desember 2014, men allerede nå oppnås mye av effekten med flere tog, jevn frekvens og enklere ruteplaner å forholde seg til. 

Den nye rutemodellen bygger bl.a. på innføringen av NSBs nye Flirt-tog, samt de nye sporene på strekningen Lysaker-Asker, som stod ferdig i 2011. I tillegg investeres det i nyanlegg på en rekke stasjoner for å ta imot de nye togene.

I tillegg til Drammen har Jernbaneverket har bygget nye vendeanlegg og hensettingsspor for tog i blant annet Eidsvoll og Borgestad ved Skien. Fram mot 2014 og neste opptrapping i rutemodellen bygges slike anlegg på stasjonene Lillestrøm, Ski, Kongsvinger og Høvik. En lang rekke stasjoner får også nye og lengre plattformer. Samlet investeres det ca. 2,7 milliarder kroner i om lag 30 ulike infrastrukturtiltak for å innføre den nye rutemodellen.


 

Bedre togtilbud i Drammen


2009: Flytoget innfører tre avganger pr. time fra Drammen.

Desember 2012: NSB utvider pendelen Drammen - Oslo S - Dal fra én til to avganger pr. time.

Desember 2014: NSB deler pendelen Skien - Lillehammer. Isteden blir det to pendler på strekningene Skien - Eidsvoll og Drammen - Lillehammer.  Dette gir ytterligere én ny avgang pr. time mellom Drammen og Oslo S.

Glade entreprenører og jernbanefolk på Skamarken. I midten prosjektdirektør Erik Nilssen i Jernbaneverket (med lue) og ordfører Tore Opdal Hansen. (Foto: Hilde Lillejord)

Byggeleder Øivind Andersen i Jernbaneverket under helgearbeidene nylig. (Foto: Hilde Lillejord) 

Det er spor 20-28 på Skamarken som nå gjøres ferdig. Spor 30-32 ble åpnet i sommer. (Foto: Hilde Lillejord)