Nå kommer røykviftene i Oslotunellen

I begynnelsen av april ble det underskrevet kontrakt mellom Veidekke og Jernbaneverket om røykventilasjonsanlegg i Oslotunellen. Arbeidet starter umiddelbart, og anlegget skal være i prøvedrift i løpet av året.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det skal etableres røykventilasjonsanlegg i Oslotunnelen bestående av 35 stk. symmetriske vifter og som hovedprinsipp skal viftene plasseres med 150 meters mellomrom. I tillegg skal det etableres 14 stk. asymmetriske vifter i forbindelse med stasjonsområdene på Nationaltheatret og Elisenberg. Samlet brutto skyvkraftbehov er 60,5 kN med lufthastighet på 3,5 m/s.

I tillegg skal det etableres i alt 3 stykk hjelpekraftkiosker (nettstasjoner), som skal forsyne viftene i Oslotunnelen med strøm. Samlet installert effekt for hele installasjonen vil være ca. 3 MVA. Utover høyspenningsleveransen skal komplett lavspenningsinstallasjon leveres som omfatter alle 230V og 690V installasjoner med elektrotavler, lavspentkabel osv.

Røykventilasjonsanlegget skal styres, reguleres og overvåkes av et nytt SRO-anlegg. Styring av røykventilasjonsscenariene skal utføres fra et toppsystem på elkraftsentral Veidekke blir en travel entreprenør i tunellen år. Siden januar er de allerede i gang med installasjon av brannvann.


Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen er en av hovedenhetene i Jernbaneverket og skal på vegne av Jernbaneverket stå for gjennomføring av nye utbyggingsprosjekter relatert til jernbanens kjørevei. Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet fra og med startplan til og med overlevering til eier/forvalter som i de fleste tilfeller er Jernbaneverkets Banedivisjon.og fra nødstyreskap som skal etableres ved innsatsveier for nødetatene.