Mer fornyelse i Oslo i sommer

Fra 13.juli til 21.juli vil det være full aktivitet fra Oslotunellen til Lysaker. Hovedaktivitetene vil være rettet mot to mål: bedre brannsikring i Oslotunellen og kapasitetsøkende tiltak.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Boring for feste til røykvifter i Oslotunnelen

I tunellen vil det største tiltaket være arbeider med montering av ny brannvannsledning. Sammen med nye røykskillere på Nationaltheatret stasjon er dette med på å bedre sikkerheten for passasjerene på Norges mest trafikkerte togstrekning. På en hverdag suser rundt 80.000 passasjerer gjennom Oslotunellen.
Brannvannsledningen kan frakte 3000 liter vann i minuttet og vil sørge for at brann - og redningsetaten har nok vann i en krisesituasjon, uten at vannet må fraktes inn i tunellen.  Forberedende tiltak for montering av brannvannsledning har pågått hver natt i hele år, men under togstansen i sommer vil arbeidet kunne gjøres sammenhengende over flere døgn.
På Nationaltheatret stasjon er det montert nye brann- og røykskillere som gjør det lettere å kontrollere brann og røyk ved en krisesituasjon. I tillegg vil det pågå arbeider med bygging av et nytt ventilasjonsanlegg med 49 vifter for å styre røyken i en krisesituasjon.

Tiltak for bedre kapasitet
Det andre hovedmålet med sommerens arbeider i Oslo er å øke kapasiteten på strekningen Oslo S- Lysaker. Ved å gjennomføre en rekke tiltak skal hastigheten og antall tog kunne økes og i prosjektet inngår også omskilting av hastigheten over hele strekningen Oslo S- Lysaker. I sommer skal fire sporveksler på Skøyen byttes med tilhørende spor, signal og kjøreledning. Den momentane effekten av dette er en bedre utnyttelse av plattformene 1 og 2 på Skøyen samt  tidligere/kjappere akselerasjon opp til linjehastighet ut mot Lysaker.  Denne effekten vil kun merkes for tog som kjører vestover, fra Skøyen.
Fra 2014 økes kapasiteten fra 19 til 24 rutegående tog per time på strekningen Oslo S- Lysaker/ Lysaker Oslo S. Samtidig ivaretas sikkerheten og robusthetenpå strekningen. Da vil de reisende kunne oppleve hyppigere avganger på Drammensbanen til og fra Oslo S, kortere (effektivere)  opphold på stasjonene Nationaltheatret og Skøyen,  øket snitthastighet  samt sjeldnere stopp i avvente på  grønt lys.

Alle endringene på infrastrukturen vil samlet også legge til rette for, og muliggjøre, ny ruteplan 2014 som trer i kraft i desember neste år.

Ny brannvansledning i Oslotunnelen.


Annet vedlikeholdsarbeid
Det skal skiftes pukkmasse under begge sporene mellom Skøyen og Vækerø, og etableres nye rørkryss. I alt er det om lag 900 aktiviteter på disse 9 dagene på hele strekningen. Her er eksempler på annet vedlikeholdsarbeid:
- Nye monitorer og anvisere på Skøyen stasjon
- Utbedring/bytte av plattformdekke på begge plattformer på Nationaltheatret stasjon og bytting av belysning
- Vedlikehold av KL (kjøreledning) Skøyen – Bestum
- Vedlikehold av nødbelysning i tunellen
- Vedlikehold av sporveksler på Skøyen
- Vedlikehold av nettet for mobilt bredbånd, GSM og nødtelefoner i Oslotunellen.

Fra 13.juli kl.02:00 til 22. juli kl.03:00 går det ikke tog på strekningen Oslo S – Skøyen.