Brann- og røykskillere på Nationaltheatret stasjon satt i drift

De nye branntekniske skillene på stasjonen skal sørge for at brann og røyk ikke sprer seg oppover fra plattformene. 15 minutter etter at alarmen er utløst, går veggene ned. Da er brannmannskaper allerede på vei.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Brannskillet på Nationaltheatret stasjon. Inngangen til togstasjonen til høyre.De første seks minuttene er det en stille alarm, som gir Securitasvaktene tid til å undersøke om det kan være falsk alarm. Hvis bare ett punkt på stasjonen er utløst, varsles brannetaten etter disse seks minuttene. Hvis flere punkter blir utløst – enten manuelt av publikum eller av automatiske sensorer, varsles brannvesenet umiddelbart.

Etter seks minutter blir alarmen hørbar for publikum, og etter ett kvarter går skillene ned.  Men publikum som ikke har klart å komme seg ut innen dette kvarteret blir ikke sperret inne. I brannskillene som heises ned sitter det dører som enkelt kan åpnes.

Vellykket test
 Nylig var Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) på inspeksjon, og i slutten av uka ble det kjørt en test av systemet. – Etter gjennomgangen gjorde vei noen mindre justeringer, og ble det bestemt å sette anlegget i drift, sier byggeleder Finn Poppe.

De nye branntekniske skillene skal ha en brannmotstand på 2 timer og er etablert ved østre oppganger fra plattform 1-2 og 3-4 på Nationaltheatret stasjon. Disse er også tilleggsbeskyttet med sprinkling. Utgangene mot vest har en brannmostand på 60 minutter, og det er  også montert brannskille oppe i overgangen mellom T-bane- og togstasjonen. Dette er eiendomskillet mellom ROM Eiendom og Sporveien.

- Dette er en del av det nye brannkonseptet i Oslotunellen, sier byggeleder Finn Poppe. Dette innebærer også 49 vifter for røykventilasjon og brannvannsledning som kommer senere i år.