Årnes stasjon

Jernbaneverket skal forlenge plattformen på Årnes, for å legge til rette for trafikk med doble togsett. Plattformen skal forlenges 78 meter i retning Kongsvinger.

 

Fakta om prosjektet

Årnes er en av plattformene som skal oppgraderes langs Kongsvingerbanen. Stasjonen har i dag en fyllingsplattform som blir forlenget i samme materialer, og ny og eksisterende plattform får samme standard. Plattformforlengelsen blir i samme høyde som dagens plattform, og det legges til rette for at HC-rampe kan benyttes på den nye delen.Anleggsarbeidene startet høsten 2014 og skal være ferdige i løpet av første halvår 2015.

Arbeidene på Fetsund stasjon vil føre til at togene stopper på en annen plattform enn vanlig, og dette vil påvirke de reisende. Endringer i reisemønster vil bli merket, og personell vil bistå de reisende.

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver
Esben Svendsen
Telefon: 402 06 130
aarnes@jbv.no


Prosjektleder
Knut Brattvang
Telefon: 911 01 379
knut.brattvang@jbv.no


Kulturvern

Årnes er, som resten av Kongsvingerbanen, underlagt Landsverneplanen for kulturminner i jernbanen. I arbeidet med forlengelse av plattformen tas det derfor særlig hensyn til tilpasning til godshuset som står nær plattformen, der forlengelsen skal skje. Den nye plattformen bygges inntil godsrampen på godshuset.

Når den nye plattformen står klar, vil det være bedre atkomst fra parkeringsplassen, da det skal opparbeides en sti fra enden av plattformen til parkeringsplassen. Arealet mellom plattformen og parkeringsplassen skal opparbeides som grasbakke.


Konsekvenser for reisende
Arbeidene på Årnes stasjon vil føre til at togene stopper på en annen plattform enn vanlig, og dette vil påvirke de reisende. Endringer i reisemønster vil bli merket, og personell vil bistå de reisende.


Bakgrunn

Jernbaneverket skal oppgradere flere stasjoner langs Kongsvingerbanen for å legge til rette for bruk av doble togsett av typen Flirt. Disse togene krever plattformer på 220 meter, noe som innebærer omfattende arbeider.