Arbeider på Spikkestad- og Vestfoldbanen

Fra lørdag 28. juni kl. 03.00 til mandag 30. juni kl. 02.00 stenger Spikkestadbanen for togtrafikk mens Jernbaneverket og Statens vegvesen utfører planlagt arbeid. Vestfoldbanen stenges mellom Larvik og Skien fra lørdag 28.juni kl. 02.30 til tirsdag 1. juli kl. 00.30.

Spikkestadbanen

Statens vegvesen skal arbeide med ny fylkesvei 204 ved Heggedal stasjon. Vegvesenet skal bygge ei kjørebru over jernbanen. Mens togtrafikken er innstilt benytter Jernbaneverket anledningen til å sveise spor fra Asker til Spikkestad. Disse arbeidene vil pågå både helga 28-30. juni og 5.-7. juli. NSB kjører buss for tog både kommende og neste helg.

Vestfoldbanen

På Vestfoldbanen skal det utføres døgnkontinuerlige arbeider med sporomlegging ved Vallermyrene utenfor Porsgrunn, i tillegg til vedlikehold fra Larvik til Skien. Av sikkerhetsgrunner er det nødvendig med full stans i trafikken på strekningen. NSB kjører buss for tog mellom de to byene mens arbeidene pågår.

Farriseidet – Porsgrunn

For å kunne bygge ferdig underbygningen for det nye dobbeltsporet inn mot Porsgrunn, så må vi rette ut/flytte en kurve på eksisterende jernbane forbi Vallermyrene.

Mens banen er stengt for trafikk, vil vi fjerne sporet i begge ender, masseutskifte i koblings-punktene, legge ned en rørkryssing og bygge opp ny underbygning. Deretter bygges sporet ferdig og pakkes. Det skal også monteres ny kontaktledning på strekningen. Det blir også sprengnings-arbeider nær sporet, dette er planlagt utført på dagtid.

Gul strek markerer hvor Jernbaneverket legger nytt spor. Sporet som ligger til venstre for den gule streken skal flyttes dit den gule streken er (flyttes østover). Foto: Jernbaneverket/Jarle Foss

 

Det er mye arbeider som skal gjennomføres på kort tid (70timer), så det vil bli arbeidet hele døgnet denne perioden. Vi forsøker å få utført de mest støyende arbeidene på dagtid.

På Farriseidet skal det settes åtte stk. kontaktledningsfundamenter langs eksisterende spor. Dette arbeidet vil foregå på dagtid søndag og mandag fra kl. 07-17 begge dager. Det blir benyttet pakkmaskin til arbeidene.

Øvrig vedlikehold på Vestfoldbanen

På hele distansen fra Larvik til Skien skal det foregå vegetasjonsrydding. Vegetasjonsrydding er et viktig sikkerhetstiltak som gir bedre sikt for lokførerne og det reduserer risikoen for dyrepåkjørsler.

Mellom Larvik og Oklungen skal sporet pakkes sammenhengende. Til dette formålet benyttes pakkmaskin og ballastfordeler.

Fra Porsgrunn til Skien blir det kontroll av kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm.

Ved Borgestad stasjon skal Jernbaneverket skifte ut pukken og pakke spor ved planovergangen. Dette er forebyggende arbeid for å unngå telehiv når vinteren kommer.