Anleggsarbeid i tre uker på Jærbanen fra 30. juni

Jernbaneverket begynner mandag 30. juni klokken 02.00 med et lenge planlagt arbeid på strekningen fra Bryne til Stavanger. Anleggsperioden vil vare frem til mandag 21. juli. Anleggsstrekningen vil være stengt for tog i hele perioden, men det vil være trafikk med arbeidsmaskiner.

Montering av master for nytt kontaktledningsanlegg av denne typen er blant de større tiltakene som skal utføres. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> I perioden skal Sandnes kommune etablere en undergang mellom Vågsgata og St. Olavs gate hvor arbeidet begynner samme dag. Prosjektet med nytt signalegg fra Klepp til Stavanger fortsetter og det skal etableres 20 fundamenter og master til nytt kontaktledningsanlegg i området rundt Sandnes. Sporet inn til Driftsbanegården i Stavanger skal heves 25 cm. Her skal det også støpes nye fundamenter og grave ny drenering langs muren ved Lagård gravlund.

160 master
 Arbeidet med nytt kontaktledningsanlegg vil i hovedsak foregå på strekningen Klepp-Sandnes. Det skal heises på plass 160 nye master og alle komponenter på hver mast skal monteres. På Ganddal stasjon heises og monteres 6 nye åk (oppheng av kontaktledning som spenner over flere spor). En såkalt AT-line skal monteres fra Sandnes til Klepp (dette gir stabil spenning på kontaktledningen). Det skal også flyttes fiberkabler for å gi plass til nye master.

Mellom Bryne og Klepp blir det fortsatt vegetasjonsrydding. Dreneringssystemer skal renses og det foretas massebytte. Det uføres kontroller av eksisterende signalsystem samt av varmen i to sporveksler på Klepp stasjon. De ulike fornyings- og vedlikeholdstiltakene vil bidra til å gjøre togtrafikken mer forutsigbar. Samlet sett vil Jærbanen bli enda bedre. For informasjon om alternativ transport og rutetilbud henviser vi til nsb.no eller NSBs app.