Vedlikeholdssaker 2014

 • Milepæl nådd på Numedalsbanen

  Fredag 28.november åpnet Numedalsbanen igjen for trafikk på strekningen Kongsberg – Svene. Dermed er første milepæl i arbeidet med opprustning av banen for godstrafikken nådd.

 • Klart for tog etter storjobb i Drammen

  Fire dager med intensivt arbeid mellom Drammen og Asker er avsluttet og togtrafikken kjøres igjen som ordinært på Drammenbanen.

  Togtrafikken er i gang på Drammenbanen
 • Ny teknologi på Jærbanen

  Jernbaneverket har utviklet et nytt konsept for kontaktledningsanlegg med Autotrafo (AT) for bedre og sterkere banestrømforsyning. Strekningen Egersund - Sandnes er første prosjekt, delstrekningen Kjelland – Hellvik har vært i bruk siden april 2014, og neste delstrekning mellom Hellvik og Brusand tas i bruk i midten av november.

 • Storjobb i fire dager på Drammenbanen

  Jernbaneverket utfører planlagte arbeider på Drammen stasjon og strekningen Asker-Drammen førstkommende lørdag, søndag, mandag og tirsdag. Togene erstattes med buss.

 • Bergensbanen opna att måndag morgon

  Frå klokka 04 måndag morgon er Bergensbanen open for trafikk att mellom Voss og Dale. Store mengder stein er køyrd inn langs elva etter 200-årsflaumen.

 • Stor innsats for å opne Bergensbanen

  Det vert jobba på spreng for å kunne opne Bergensbanen att snarast mogeleg. Iherdig innsats skal få banen i stand att etter 200-årsflaumen.

 • Viktig kontroll av Minnesund bru

  I uke 40 startet spesialinspeksjonen av den 89 år gamle jernbanebrua som strekker seg over Minnesund.

  Illustrasjonsbilde.
 • Mange jobber gjort på Dovrebanen

  Mens Dovrebanen har vært stengt mellom Eidsvoll og Dombås den siste uka, er det gjort en rekke jobber på strekningen. Togtrafikken går som normalt fra mandag morgen den 6. oktober.

 • Ruvende snøoverbygg klart på grensen

  Det nye Grensebygget på Ofotbanen står nå klart foran vinterens snømengder. 289 meter langt og med kraftig stålkonstruksjon sikrer det togtrafikken over en krevende strekning.

 • Bjørnfjell kryssingsspor fullført

  Etter en travel og ikke helt problemfri innspurt ble det nye kryssingssporet på Bjørnfjell på Ofotbanen tatt i bruk torsdag. Tre spor på 1100 meter betyr mye for kapasitet og trafikkflyt.