Stasjonen på Gardermoen bygges om

I slutten av mai startet arbeidene med å bygge om jernbanestasjonen på Oslo Lufthavn. Stasjonen blir et naturlig midtpunkt når en ny ankomst- og avgangshall står klar i 2017.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Togtrafikken vil i byggeperioden gå som normalt, og du som reisende vil i liten grad bli berørt av arbeidene. Du vil likevel kunne oppleve at stasjonsområdet bærer preg av byggeaktivitetene, og at stasjonen ikke er like fin og åpen i selve utbyggingsperioden.

Midlertidig stasjonsbygg

Det er bygget et mindre, midlertidig stasjonsbygg, et slags «hus-i- huset», som skal verne om dagens stasjonshall mens ombyggingen foregår. Dette bygget blir stående i fire år, helt frem til den nye jernbanestasjonen åpner våren 2017.

"Nye" Oslo Lufthavn

Ombyggingen av jernbanestasjonen på Gardermoen skjer som ledd i utbyggingen av flyplassen. I 2017 står nye Oslo Lufthavn ferdig, klar til å ta imot 28 millioner passasjerer hvert år. Flyterminalen blir dobbelt så stor som den er i dag. Jernbanestasjonen får fortsatt en sentral plassering, mellom den nye og eksisterende ankomst- og avgangshallen.

Mer informasjon om utbyggingen finner du på www.osl.no/2017

Den nye stasjonshallen. Illustrasjon: Team T AS)

Hvordan blir den nye jernbanestasjonen?

  • Gardermoen stasjon er ferdig i 2017, når den nye terminalen åpner.
  • Stasjonen får en sentral plassering, mellom den nye og den eksisterende ankomst- og avgangshallen. Gangavstanden for togpassasjerene blir fortsatt kort.
  • Både for utbyggingsprosjektet og det ferdige anlegget, blir miljø og bærekraftige løsninger vektlagt.
  • Etter ombyggingen vil flyplassen ha kapasitet på 28 millioner reisende per år. Det er ønskelig at 48 prosent av disse reiser med toget.