Stasjoner og holdeplasser

Jernbaneverket gjør en rekke tiltak for bedre sikkerheten, tilgjengeligheten og ikke minst trivselen på stasjonene og holdeplassene rundt om i landet.

Stasjonsområdene er de reisendes første og siste del av togreisen, og Jernbaneverket jobber for at publikumsarealene skal gi en positiv reiseopplevelse.

Mange av plattformene rundt om i landet er for korte for togene som trafikkerer på den aktuelle jernbanestrekningen. Jernbaneverket er godt i gang med å bygge nye og lengre plattformer. For å minske avstanden mellom tog og plattform, slik at av- og påstigning blir tryggere og enklere, er de nye plattformene høyere enn de gamle. Av samme årsak flyttets noen av plattformene fra en strekning med kurve til en rett strekning.

I tillegg får mange stasjoner en generell oppgradering. Nye monitorer og anvisere som viser toggangen, høyttaleranlegg og teleslynge, vil sørge for at de reisende får bedre informasjon. Noen stasjoner får nye leskur og benker, og flere av stasjonene får flere parkeringsplasser.

Mange tiltak iverksettes for å gjøre stasjonene mer tilgjengelige for alle brukergrupper. På noen stasjoner erstattes planovergangene med bru eller undergang med trapper og heiser, plattformenes sikkerhetssone markeres bedre. Publikumsområdet på flere av stasjonene får såkalt taktil merking slik at personer med nedsatt syn lettere kan orientere seg ved hjelp av berøring.

Heggedal stasjon ble oppgradert i 2012. Foto: Hedda Nossen, Jernbaneverket.