Brosjyrer og nyhetsbrev om Eidsvoll-Hamar

Jernbaneverket ønsker å gi alle berørte parter og andre interesserte god informasjon om prosjektet. På denne siden finner du pdf'er av nyhetsbrev og andre publikasjoner om prosjektet.

Bruene på Minnesund, med jernbanebrua til høyre. (Foto: Norfilm)Nyhetsbrev sendes til alle på strekningen som er innenfor området som reguleres og til andre som måtte ønske det.

I Fellesprosjektet E6-Dovrebanen  sendes det årlig ut ca. fire nyhetsbrev til naboer og berørte parter om hva som skjer i prosjektet, mens det foreløpig sendes ut en til to ganger årlig for parsellene Eidsvoll-Langset og Kleverud-Sørli. 

Dersom du ønsker papirversjoner, kan du ta kontakt med prosjektet.

Eidsvoll-Hamar:
Brosjyre 2010

Eidsvoll - Kråkvål/Langset:
2014: Nyhetsbrev mai
2013: Nyhetsbrev februar

2012: Nyhetsbrev juni 
2011: Nyhetsbrev desember
2010: Nyhetsbrev mars

2009: Nyhetsbrev august
2009: Nyhetsbrev februar
2008: Nyhetsbrev oktober 

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen:
2015: Nyhetsbrev Fellesprosjektet (juli)

2014: Hefte til åpning av E6 (desember)
2014: Nyhetsbrev Minnesund - Espa (desember)
2014: Nyhetsbrev Langset-Brøhaug (august)
2014: Nyhetsbrev Brøhaug- Strandlykkja (august)
2014: Nyhetsbrev Strandlykkja-Labbdalen (august)

2014: Nyhetsbrev Langset-Brøhaug (april)
2014: Nyhetsbrev Brøhaug- Strandlykkja (april)
2014: Nyhetsbrev Strandlykkja-Labbdalen (april)

2013: Nyhetsbrev Fellesprosjektet (desember)

2013: Nyhetsbrev Langset-Brøhaug (august)
2013: Nyhetsbrev Brøhaug-Strandlykkja (august)
2013: Nyhetsbrev Strandlykkja-Labbdalen (august)

2013 Nyhetsbrev Langset-Brøhaug (mars)
2013: Nyhetsbrev Brøhaug-Strandlykkja (mars)
2013: Nyhetsbrev Strandlykkja-Labbdalen (mars)

2012: Nyhetsbrev Fellesprosjektet (desember)

2012: Nyhetsbrev Langset-Brøhaug (november)
2012: Nyhetsbrev Brøhaug-Strandlykkja (august)
2012: Nyhetsbrev Strandlykkja-Labbdalen (august)

2012: Oppstartsbrosjyre (mars)

2011: Nyhetsbrev nr 4
2011: Nyhetsbrev nr 3
2011: Nyhetsbrev nr 2
2011: Nyhetsbrev nr 1

2010: Nyhetsbrev nr 4
2010: Nyhetsbrev nr 3
2010: Nyhetsbrev nr 2
2010: Nyhetsbrev nr 1

2009: Nyhetsbrev nr 4
2009: Nyhetsbrev nr 3
2009: Nyhetsbrev nr 2
2009: Nyhetsbrev nr 1

Brosjyre Fra fjell til tunnel 2009

Information in English: The E6-Dovre Line Joint Project (May 2012)


Kleverud-Sørli:
2012: Nyhetsbrev juni
2011: Nyhetsbrev juni