Politisk behandling av reguleringsplanene

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har nå oversendt reguleringsplanene i Eidsvoll og Stange til politisk behandling. Kommunestyrene i Stange og Eidsvoll kommuner vil etter planen behandle reguleringsplanene i løpet av høsten.

De to reguleringsplanene skal behandles politisk i løpet av senhøsten, og de berørte parter vil bli varslet når vedtakene er gjort, og har da adgang til å klage. Forslag til reguleringsplan og plankart for Stange og Eidsvoll finnes på www.e6-dovrebanen.no, eller direkte på lenkene under:

Reguleringsplan Eidsvoll

Reguleringsplan Stange

 Tog langs Mjøsa. Foto: Jernbaneverket