Åpne kontordager på Fellesprosjektet

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har faste tidspunkt hvor prosjektet holder åpent kontor for naboer og berørte. Her finner du informasjon om tid og sted.

I de angitte tidsrommene er alle velkommen til å stille spørsmål og få informasjon om anleggsarbeidene. Det er selvsagt også mulig å kontakte oss og gjøre en avtale utenom disse tidene.

Strekningene Langset-Brøhaug (FP1) og
Brøhaug-Strandlykkja (FP2)
Åpent kontor den første tirsdagen i partallsmåneder mellom klokken 16 og 19.  Resterende dato i andre halvår 2013 er 3. desember.  Sted: Informasjonssenteret på Langset (den gamle vegkroa).

Strekningen Strandlykkja-Labbdalen (FP3)
Åpent kontor den første tirsdagen i hver måned mellom klokken 16 og 19. Resterende datoer i andre halvår 2013 er 5. november og 3. desember. Sted: Anleggsriggen ved gamle Stenby skole.

Hele Fellesprosjektet
En av nabokontaktene er til stede hver onsdag mellom klokken 10 og 15. Sted: Anleggsriggen på Langset.