Å bygge et sikkert jernbaneland

Hvordan bygger vi jernbane på en sikker måte? Her kan du lese om hvordan Bane NOR bygger trygt i kvikkleireområder.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR ivaretar ulike regelverk og NVEs "kvikkleireveileder" når vi skal bygge. Det gjør at skredsikkerheten blir ivaretatt.

Her er eksempler på tiltak som kan gjennomføres ved bygging av jernbane for å sikre mot kvikkleireskred:

  • Erosjonssikring av bekker og elver
  • Gjenfylling av daler og søkk
  • Installering av kalk-/sementpeler
  • Avlastning av terreng (fjerne tyngde)
  • Masseutskiftning med lettere masser
  • Støttekonstruksjoner av ulike slag kan sikre en byggegrop under bygging
  • Motfyllinger (motvekt i bunnen av en skråning)