Skred i norgeshistorien

Gjennom tidene har norske bygder blitt hardt rammet av jord- og leireskred. Her kan du lese om de mest kjente, som Norges Geotekniske Institutt har laget en oversikt over.

Kvikkleireskred er spesielt for Sverige og Norge. En overbelastning av kvikkleire medfører at leira mister alle styrke og flyter som en væske, slik du kan lese om på vår side med spørsmål og svar.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har laget denne oversikten, som beskriver de mest kjente store kvikkleireskred Norge:

 • Børsa i 1254, 1822 og 1823
 • Gauldalskredet i 1345. Det har vært antatt at det var et leirskred som demmet opp Gauldalen ved Kvasshylla eller Haga gård, men en avhandling publisert i 2001 påviser at det var sand og grus som raste ut. Gauldalskredet og den påfølgende flomkatastrofen betegnes ofte som norgeshistoriens største naturkatastrofe. Omkring 500 mennesker skal ha mistet livet.
 • Buvika i 1702 og 1864.
 • Ved Kristiansten festning i Trondheim i 1625, som dannet Duedalen og krevde 20 menneskeliv. Minst tre mennesker omkom i et nytt skred omtrent samme sted i 1634.
 • Tiller-skredet 7. mars 1816 i Tiller sørvest for Trondheim tok med seg kirken i bygda, flere gårder med 500 dekar jord, møller, sagbruk og bruer. 15 personer og et ukjent antall husdyr havnet i Nidelva og omkom.
 • Skjea i Sørum, den 15. april 1768 omkom 16 mennesker da gården ble tatt av et kvikkleireskred. Ni av dem ble funnet i elva Rømua. Sju personer overlevde, men flere av dem ble skadet. 26 bygninger og en del dyr ble tatt av leirmassene
 • Verdalskredet i 1893 var det største kvikkleireskredet i Norge i historisk tid. 55 millioner m3 raste ut og 116 mennesker omkom.
 • På Lade i Trondheim 1944 omkom fire mennesker i et kvikkleireskred i et tettbebygd område.
 • Ved Bekkelagskredet i Oslo i 1953 omkom fem personer i kvikkleireskred som tok med seg deler av Østfoldbanen og 100 meter av Mosseveien.
 • Kvikkleirekredet i Sokkelvika i 1959 på vestsiden av Reisefjorden i Nord-Troms startet på sjøbunnen og forplantet seg inn på land. Ni menneskeliv gikk tapt.
 • Kvikkleireskred i Skjelstadmark i Stjørdal 14. september 1962. To millioner m3 raste ut. En toårig gutt omkom.
 • Kvikkleireskred i Trøgstad i Østfold skjedde to kvikkleireskred i 1967 og 1974. Ved raset i 1967 raste én million kubikkmeter ut og fire mennesker mistet livet.
 • Kvikkleireskredet i Rissa 29 april 1978 var det største kvikkleireskredet som rammet Norge på 1900-tallet. 5–6 millioner kubikkmeter leire raste ut fra et område på 330 mål og etterlot en skredkant på 1,5 kilometer. Over 20 hus og gårdsbruk ble tatt av raset og én person omkom. Raset gikk ut i innsjøen Botn og skapte en flodbølge på tre meter.
 • I Balsfjord omkom to mennesker i et leirskred i 1988.
 • Kvikkleireskred i Finneidfjord i Nordland 1. juni 1996. To hus ble tatt og rundt 400 meter av E6 raste ut i fjorden. Fire mennesker omkom i skredet.
 • Kattmarka i Namsos, 13 mars 2009. Kvikkleireskred ifm. veiarbeid. Stort boligområde raste ut i strandkanten. Ingen omkomne.
 • Lyngseidet i Troms 3. september 2010. Et relativt stort kvikkleireskred gikk ved sjøkanten i Lyngseidet etter at det var fylt opp løsmasser. Skredet forplantet seg bakover og tok med seg flere bolighus og hovedveien gjennom Lyngseidet. Ingen personer omkom.
 • Byneset i Trondheim 1. januar 2012. Et flere hundre meter langt jordskred (se det store bildet øverst) løsnet langs en ravinebekk på Byneset i Trondheim kommune. Ingen personer omkom, men rundt 50 personer ble evakuert i flere dager.
 • Kvikkleireskred i Sørum 10. november 2016 tok tre skogsarbeidere. En ble funnet omkommet.
 • Kvikkleireskredet i Alta 3. juni 2020. Et stort kvikkleireskred løsnet i sjøkanten på Kråknes i Alta. Skredet løsnet trolig av naturlige årsaker (undersøkelsene om årsaken er ikke avsluttet). Flere bolighus og hytter ble skylt på sjøen. Ingen mennesker omkom eller ble skadd. En hund ble tatt av skredet, men ble senere berget. Skredet, som er mer enn 600m bredt, ble filmet av en av de berørte hytteeierne og gir god dokumentasjon på hendelsen. 
 • Kvikkleireskredet i Gjerdrum skjedde natt til 30. desember 2020 og tok med seg flere bolighus i boligområdet Nystulia nær sentrum av Ask. 7 personer er bekreftet omkommet, mens tre personer ikke er funnet (08.01.2021)

Teksten er hentet fra NGI, som du også finner ved å klikke på bildet under:

Skred i Norge