Grunnundersøkelser

Hvordan finner vi ut hva som skjuler seg under jordskorpa? Her kan du lese mer om de ulike metodene vi benytter for å få nok kunnskap.

Bane NOR sørger for å få foretatt nok undersøkelser slik at vi har god informasjon om grunnforholdene der vi planlegger å bygge. Vi ønsker å vite mer om dybde til berg, lagdeling, grunnvannsnivå og jordas styrke. Dette er viktig for å kunne vurdere, planlegge, prosjektere og utføre en sikker utbygging av jernbanen. Undersøkelsene vil gi større forutsigbarhet for byggeprosessen også der vi avdekker kvikkleire.

Gjennom befaringer, seismiske undersøkelser og ulike typer grunnboringer og laboratiorieundersøkelser, får vi kunnskap om hva som befinner seg under jordoverflaten.

Vi foretar seismiske undersøkelser ved å sende en lydbølge ned i bakken som reflekteres opp igjen fra forskjellige lag. Dette gjøres så skånsomt som mulig. Slike undersøkelser viser dybder til berg i store områder og kan antyde lagstruktur i grunnen.
Seismiske undersøkelser gjør det enklere å bestemme hvor man skal gjøre grunnboringer.
Boringene kan gi detaljert informasjon om grunnforholdene på de enkelte borepunktene.

Dette utføres med en geoteknisk borerigg, som på bildet over. Jordprøver hentes opp, og sendes til analyse.
Slik kan vi blant annet avdekke om det er kvikkleire i grunnen. Eksempler på grunnboringer Bane NOR utfører er totalsondering, trykksondering, prøvetaking og installering av poretrykksmålere.

Du kan laste ned dokumentet under denne teksten, eller sveipe fra bilde til bilde over for å få vite mer om ulike undersøkelser Bane NOR får utført.