Hva gjør vi når vi finner kvikkleire?

Kunnskap om grunnforhold er avgjørende å ha før ny jernbane kan bygges. I Norge avdekkes kvikkleire ofte, noe Bane NOR tar på største alvor. På denne siden finner du informasjon om kvikkleire.