Når kan anleggsarbeidene starte?

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Før Bane NOR kan sette i gang arbeidet på din eiendom, må du enten ha gitt tillatelse til det, eller det må foreligge rettskraftig ekspropriasjonsskjønn eller gitt tillatelse til såkalt forhåndstiltredelse.

Dette gjelder ikke oppmålingsarbeider og grunnundersøkelser i forbindelse med planlegging av prosjektet.

Oppmålingsarbeider kan du ikke nekte dersom du har fått varsel på forhånd, enten personlig, eller ved at det er gjort kjent på annen måte gjennom aviser, oppslag eller lignende.

Dersom det skal gjennomføres forundersøkelser på din eiendom skal du bli kontaktet på forhånd. Hvis det er nødvendig kan Bane NOR søke om tillatelse til gjennomføre forundersøkelser etter plan- og bygningsloven/ekspropriasjonsloven. Det er klageadgang på slike vedtak.