Hva skjer når Bane NOR må erverve boligen din?

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når Bane NOR må erverve boligen din for å få bygd jernbane, kan dette oppleves som dramatisk for dem det gjelder. 

For deg som havner i denne situasjonen er det viktig å være klar over følgende:

  • Bane NOR kan ikke uten videre bestemme tidspunktet for når du må flytte fra boligen din. Det må først foreligge en godkjent reguleringsplan som viser at huset må rives eller at det blir så negativt påvirket i anleggsperioden at det ikke går an å bo der. Videre må det foreligge en avtale mellom deg og Bane NOR, eller et ekspropriasjonsskjønn som inneholder bestemmelser om når Bane NOR kan overta eiendommen.
  • Det er lurt å være ute i god tid når du skal skaffe deg ny bolig. Når du får beskjed om at huset ditt skal erverves, bør du være ute i god tid og prøve å ordne nytt bosted. Det er lurt å ta kontakt med Bane NOR for å avklare forhold som fraflyttingstidspunkt, størrelsen på erstatningen, tidspunkt for utbetaling o.l. Bane NOR har ingen plikt til å tilby deg ny bolig, eller bidra i prosessen for å finne en annen bolig.
  • Dersom du må flytte fra egen bolig, kan du be om at Bane NOR betaler forskudd på erstatningen. Det er vanlig at Bane NOR betaler slike forskudd når pengene skal investeres i ny bolig. Vilkårene for å få forskudd må du imidlertid avklare med Bane NOR.

For å kunne foreta eiendomskjøp, er Bane NOR avhengig av vedtatt reguleringsplan og bevilgninger. Bevilgningene vil vanligvis ikke foreligge før det er aktuelt å starte anleggsarbeidene.