Grunnervervsforhandlinger under Koronaepidemien

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er utfordrende å gjennomføre grunnerverv på vanlig måte slik situasjonen er nå i forbindelse med Korona/Covid-19. Derfor har vi laget retningslinjer for praktisk gjennomføring av grunnerverv slik situasjonen er nå. Retningslinjene er sist oppdatert 3. april 2020.

Det er viktig for Bane NOR at både grunneiere og grunnerververe skal beskyttes mot smitte og smittespredning, samtidig som vi forsøker å opprettholde fremdrift i våre prosjekter. Målet er å gjennomføre grunnervervsforhandlinger uten å utsette noen av de involverte for unødvendig smitterisiko. Vi skal samtidig sørge for at tiltak ikke går på bekostning av grunneiers rettssikkerhet, at vi følger de etiske retningslinjene til Bane NOR, samt generelle smittevernråd fra myndighetene.
Retningslinjene nedenfor er generelle, og den enkelte grunnerverver må benytte skjønn og tilpasse gjennomføring til sitt prosjekt. Retningslinjene endres i tråd med den til enhver tid gjeldende situasjonen rundt Korona/Covid-19.

Generelt

  • Vi skal i størst mulig grad benytte e-post, telefon, digitale møter/videosamtaler for å kommunisere. Møter og kommunikasjon skal være godt forberedt.
  • I digitale møter/videosamtaler o.l. i forbindelse med informasjon og forhandlinger skal vi benytte kamera, slik at vi kan vise ansikt. Vi skal også oppfordre den andre parten til det samme.
  • Det skal føres referat/oppsummering fra møter som foregår på telefon og video.
  • Referat/oppsummeringer og presentasjoner fra møter, e-poster som sendes til og fra grunneier journalføres i arkivsystemet på vanlig måte.
  • Hvis det er mulig sender vi tilbud om kjøpekontrakt og tiltredelsesavtale uten å gjennomføre befaring sammen med eier. All kontakt skjer på grunneiers premisser, så langt det er mulig. Egne befaringer uten grunneier kan gjennomføres i den grad den enkelte finner det forsvarlig, og etter avtale med grunneier. Landmåler kan stikke ut inngreps- og anleggsgrenser i marka uten at vi tar kontakt på stedet hvis vi har gitt grunneier beskjed på forhånd.
  • Ett alternativ til befaring er å be eieren sende bilder, filmer eller annen dokumentasjon hvis de mener vi ikke har fått med oss alle relevante tomteobjekter eller annet i tilbudene vi gir.