Strekning 1

Strekning 1: Ringeriksbanen fra Jong til Sundvollen. Til høyre på siden finner du lenker til tekniske rapporter og tegninger for strekning 1. Disse ble sendt fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag 9. mars.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.