Reguleringsplan

27. mars 2020 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet den statlige reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Optimalisert klimabudsjett

Klimabudsjett for infrastruktur oppdatert etter KS2

Tilleggsreguleringer

Her finner du dokumenter knyttet til tilleggsreguleringer:

Hole kommune, Rørvik og Tyriheim

Planbeskrivelse - tilleggsregulering i området Rørvik og Tyriheim

Bestemmelser til reguleringsplan tilleggsregulering i området Rørvik og Tyriheim

Plankart tilleggsregulering i området Rørvik og Tyriheim

Vedlegg:

Tilleggsutredning flombekk Rørvik

Flomvurdering Rørvik og Tyriheim

 

Ringerike kommune, Busundveien og Askveien

Planbeskrivelse - tilleggsregulering Busundveien og Askveien 

Reguleringsbestemmelser - tilleggsregulering Busundveien og Askveien

Plankart - tilleggsregulering Busundveien og Askveien, del 1

Plankart - tilleggsregulering Busundveien og Askveien, del 2

 

Hovedplanen

Du finner vårt historiske dokumentarkiv her

Her finner du plankartene og andre dokumenter for hele prosjektet - som er oppdatert i henhold til vedtaket. Spesielt plankartene er veldig store, og det kan ta litt tid å åpne dem.

Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

Reguleringsbestemmelser 

Plankart Bærum kommune 

Plankart Hole kommune 

Plankart Ringerike kommune 

Reguleringsplanen er tilgjengelig i en elektronisk kartløsning som du finner lenke til her. Vi anbefaler at du åpner planen i Chrome, Firefox eller Opera. Internett Explorer og Edge kan gi problemer med visningen.

Du finner vårt historiske dokumentarkiv her