Kravdokument

Her finner du nå den endelige versjonen av kravdokumentet for informasjonsmodellering. Informasjonsstandarden KIM er etablert med tanke på FRE16, men skal videreutvikles til å kunne gjelde for hele Bane NOR i alle prosjektets faser, uavhengig av kontraktstype. Dette skjer gjennom internprosjektet KIM 2.0 som blir påbegynt i disse dager.

KIM-Hoveddokument

Informasjonstandard signert forside

Informasjonstandard