Ringeriksbanen i NTP 2010 -2019

I Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for perioden 2010 - 2019 legger regjeringen opp til oppstart for prosjektet Ringeriksbanen i den siste seksårsperioden, det vil si fra 2014. Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss vil alene korte ned reisetiden på Bergensbanen med om lag en time.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Basert på de foreliggende planene for Ringeriksbanen er prosjektet beregnet å koste 7,9 milliarder kroner. Det kan bli aktuelt å tilpasse løsninger for Ringeriksbanen i forbindelse med en ventuell tilrettelegging for en mulig framtidig høyhastighetsbane mellom Oslo og Bergen.

Kartet under viser traseen som ble vedtatt i 2002.