Ringeriksbanen: Må planlegges med dobbeltspor

Innkortingen av Bergensbanen mellom Hønefoss og Oslo må planlegges med dobbeltspor. Jernbaneverket er klare til å starte planlegging om oppdraget kommer i kommende NTP.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De forrige planene for Ringeriksbanen gikk ut på en enkeltsporet bane for hastigheter på opptil 200 km/t mellom Sandvika og Hønefoss. –Utviklingen har vist oss at vi må legge dobbeltspor til grunn for en bane som kommer til gå i befolkningsrike områder sentralt på Østlandet, sier informasjonssjef i Jernbaneverket plan- og utredning, Thor Erik Skarpen. Dobbeltspor gir en helt annen kapasitet og fleksibilitet for både person- og godstrafikken. -Vi må også legge til grunn i planleggingen at banen skal dimensjoneres for hastigheter på 250 km/t der dette er mulig, sier han.

Jernbaneverkets oppdrag har til nå vært å utrede banen for enkeltspor og det er disse planene som nå legges bort. 

Trasevurderinger og kapasitet
-Det vil være mye av det utførte plan- og utredningsarbeidet som vi kan benytte også i en ny fase, sier Skarpen. Men også forholdet til kapasitet på sporene ved Sandvika og gjennom Oslo må ses på. Det kan også være aktuelt å foreta nye trasevurderinger av hvor banen bør gå. Stortinget vedtok høsten 2002 at videre planarbeid skulle ta utgangspunkt i en trase fra Sandvika via Skaret, Sundvollen og Åsa til Hønefoss. Dette var i forhold til en enkeltsporet bane.

– Vi håper med andre ord at når Nasjonal transportplan kommer om noen måneder, så vil den også legge noen føringer for hvordan vi skal arbeide videre med Ringeriksbanen.  -Vi skal være klare til å gå i gang med planarbeidet, sier Skarpen.

Ringeriksbanen kan alene innkorte reisetiden Oslo - Bergen med en time.

Kartet viser Ringeriksbanens trase etter Stortingsvedtaket i 2002.