Rask og effektiv Bergensbane for sju milliarder

Ved å investere sju milliarder kroner i jernbanen mellom landets to største byer, vil vi få en rask og effektiv forbindelse, sier regiondirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket Region Vest. En slik investering åpner nye arbeidsmarkeder, nye reiselivsprodukter og styrker godstrafikken. Samtidig vil vi holde tritt med utviklingen inntil vi eventuelt får en høyhastighetsbane, sier regiondirektøren.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Et Bergenstog på veg inn til Hønefoss fra Roa - Hønefossbanen. Foto: Njål Svingheim-Det er nå svært viktig at vi ikke glemmer å videreutvikle dagens Bergensbane, mens alle snakker om nye høyhastighetsbaner, mener Regiondirektøren. Vi snakker her om jernbaneforbindelsen mellom våre to største byer og med disse investeringene kommer reisetiden Oslo – Bergen ned i 4 ½ time. Med ytterligere noen traseforbedringer i Hallingdal og på Vossebanen i tillegg skal vi greit kunne kjøre på fire timer mellom Bergen og Oslo, sier Stendal. Det er Ringeriksbanen som er selve nøkkelen til en moderne Bergensbanen. Strekningen Oslo – Hønefoss er rett og slett for lang og vi ser at konkurransen mot vegtrafikken stadig blir vanskeligere etter som veiene forbedres og innkortes uten at Bergensbanen får raskere trase.

-Jernbaneverkets strategi går ut på å legge til rette for økt godstrafikk på de lange strekningene, styre intercitytrafikken på Østlandet og trafikken rundt de store byene. Med å bygge dobbeltspor i Ulrikstunnelen og å bygge Ringeriksbanen, mener jeg vi langt på veg oppfyller denne strategien rundt våre to største byer, sier Stendal. For godstrafikken vil kortere kjøretid også kunne åpne for at det eksempelvis kan kjøres godstog tur-retur Bergen – Gøteborg på ett døgn. For persontrafikken får vi en reisetid fra Ringerike til Oslo som er kortere enn det den er fra mange steder internt i Oslo og til byens sentrum. Vi åpner rett og slett et nytt betydlig utviklingsområde i det sentrale Østlandet, sier Stendal. For reiselivet er også betydningen av en Ringeriksbanen åpenbar. Med en reisetid på ca 2 timer mellom Oslo og øvre Hallingdal åpnes også et stort marked for dagsturisme til f.eks alle alpinanleggene der.

-Jeg har stor tro på at en høyhastighetsbane kan være svar på mange av utfordringene våre og at dette er fullt mulig å få til, sier Stendal. I forhold til de tunge investeringene som en høyhastighetsbane krever, vil så vidt beskjedne investeringer som jeg her snakker om komme til nytte uansett om det senere bygges en høyhastighetsbane senere

Ringeriksbanen står nå, sammen med utvidelsen av Ulrikstunnelen, planmessig foran det som i Jernbaneverket kalles en KS1-vurdering, det vil si en kvalitetssikringsprosess.

-Tiltakene er allerede godt planlagt og kan startes opp raskt, men det er selvsagt opp til våre politikere å avgjøre om dette skal prioriteres, sier Lars Christian Stendal.