Eldre saker om Ringeriksbanen

 • Ringeriksbanen: JBV med innsigelse mot E16-planer

  – Jernbaneverket kan ikke akseptere vegalternativer mot Hønefoss som ikke legger til grunn en felleskorridor med jernbane, sier regional plan- og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal.

 • Ringeriksbanen: Må planlegges med dobbeltspor

  Innkortingen av Bergensbanen mellom Hønefoss og Oslo må planlegges med dobbeltspor. Jernbaneverket er klare til å starte planlegging om oppdraget kommer i kommende NTP.

 • Samarbeid om Ringeriksbanen og E16

  Prosjektene Ringeriksbanen og ny E-16 på strekningen Sandvika – Hønefoss har klare grenseflater. Derfor samarbeider nå Jernbaneverket og Vegvesenet om å levere supplerende utredninger til Konseptvalgutredningen for Ringeriksbanen.

 • Ringeriksbanen i NTP 2010 -2019

  I Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for perioden 2010 - 2019 legger regjeringen opp til oppstart for prosjektet Ringeriksbanen i den siste seksårsperioden, det vil si fra 2014. Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss vil alene korte ned reisetiden på Bergensbanen med om lag en time.

 • Konseptvalgutredning for Ringeriksbanen ut på høring

  I konseptvalgutredningen for Ringeriksbanen som nå legges ut på høring, har Jernbaneverket i samarbeid med Statens vegvesen kommet fram til at det er nødvendig å prioritere både jernbane og vei på strekningen. Dette er nødvendig for å oppfylle samfunnsmålene om effektiv, sikker og miljøvennlig transport. I alt er det vurdert hele 10 forskjellige traseer og konsepter for bane og vei i korridoren Oslo – Hønefoss.

 • Bergensbanens forkortelse, Ringeriksbanen

  Prosjektet Ringeriksbanen omfatter en ny jernbanelinje mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss i Ringerike. Ringeriksbanen vil forkorte Bergensbanen med ca 60 km og reistetiden med om lag 50 minutter.

 • Rask og effektiv Bergensbane for sju milliarder

  Ved å investere sju milliarder kroner i jernbanen mellom landets to største byer, vil vi få en rask og effektiv forbindelse, sier regiondirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket Region Vest. En slik investering åpner nye arbeidsmarkeder, nye reiselivsprodukter og styrker godstrafikken. Samtidig vil vi holde tritt med utviklingen inntil vi eventuelt får en høyhastighetsbane, sier regiondirektøren.