Nye Veier som byggherre for jernbanen?

Konsernsjef Gorm Frimannslund kommenterer regjeringens forslag om en mulig endring i styring av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16).

Konsernsjef Gorm Frimannslund, Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad

I forbindelse med ny Nasjonal Transportplan (NTP), foreslår regjeringen at Nye Veier skal overta byggherreansvaret for både vei- og jernbaneutbyggingen mellom Sandvika og Hønefoss. Det er spennende at regjeringen foreslår flere muligheter i ny NTP, for å få bygget jernbane.

Dersom dette initiativet bidrar til at Ringeriksbanen endelig blir bygget er det positivt. Ringeriksbanen har vært på politikernes bord i over 100 år og bør nå bli realisert.

Vi har kontakt med Nye Veier og vil fortsette å bistå med jernbanefaglig kompetanse dersom forslaget blir en realitet. Inntil videre fortsetter Bane NOR planarbeidet for Ringeriksbanen slik at det ikke blir noen unødvendige forsinkelser før Nye Veier eventuelt skal overta prosjektet.

Initiativet fra Regjeringen indikerer at rammebetingelsene som Nye Veier har på veiutbyggingssiden er det som anses som mest effektivt for infrastrukturbygging i Norge. Det er vi enig i. Vi har over tid påpekt behovet for tilsvarende rammebetingelser og handlingsrom for utbygging av jernbane. Først da vil Bane NOR kunne bli et «Nye Baner».

For jernbanens beste håper vi at Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021 vil resultere i investeringsbeslutning for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.