Invitasjon til interesserte hovedleverandører

Bane NOR og Statens vegvesen ønsker kommentarer og innspill til tunnelkontrakten «TK-02 Sollihøgda» i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Totalkontrakten gjelder den midterste seksjonen på 14,8 kilometer av tunnelene fra Jong til Sundvollen som omfatter dobbeltsporet jernbane med parallell service- og rømningstunnel. Tunnelene drives med boring og sprengning.

Med forbehold om bevilgninger forventer vi at kontrakten blir utlyst i løpet av 2. halvår 2021 med kontraktstildeling sommeren 2022.

Inviterer til møter

Prosjekt-teamet inviterer interesserte hovedleverandører til møter i løpet av mars/april, hvor kontrakten blir presentert med fokus på følgende temaer for kommentarer og innspill:

  • Arbeidsomfang
  • Anleggsgjennomføring
  • Fremdrift
  • Grensesnitt mot øvrige entrepriser
  • Vederlagsmodell

Vi vil så langt det lar seg gjøre satse på individuelle møter, men vil også kunne innkalle til fellesmøter eller en kombinasjon av disse om det blir mange interessenter.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller er interessert -  ta kontakt med til Bjørn Einar Bjordal på telefon 913 59 331 eller e-post bjorn.einar.bjordal@banenor.no innen 15. mars.