Plandokumentene er oppdatert

27. mars 2020 ble den statlige reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nå er plankartene, reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelsen oppdatert i tråd med vedtaket.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ringeriksbanen skal gå fra Jong i Bærum kommune, via Sundvollen i Hole kommune og til Hønefoss i Ringerike kommune

Reguleringsplanforslaget er tilgjengelig i en elektronisk kartløsning som du finner lenke til her. De oppdaterte dokumentene finner du i plan- og dokumentarkivet. Her ligger også andre sentrale dokumenter. 

Har du spørsmål knyttet til planen? 

Ta kontakt med nabokontakt Halldis Skogen: halldis.skogen@banenor.no / 92060012