Vannkvaliteten i Kroksund og Steinsfjorden skal overvåkes

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 setter nå i gang med overvåkning av vannkvaliteten i Kroksund og Steinsfjorden. Formålet med overvåkningen er å skaffe mer kunnskap om dagens tilstand i fjorden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kroksund og Steinsfjorden sett fra Elstangen. Illustrasjon/Bane NOR

Hvorfor skal Kroksund og Steinsfjorden overvåkes?

Før anleggsvirksomheten i forbindelse med byggingen av Ringeriksbanen og E16 begynner må vi skaffe oss mer kunnskap om tilstanden på vannkvaliteten i Kroksund og Steinsfjorden. Kunnskapen vi får gjennom prøvetaking og tolkning skal gjøre oss i stand til å opprettholde vannkvaliteten og artsmangfoldet disse stedene.

- Det finnes flere ulike tiltak vi kan gjøre for å opprettholde vannkvaliteten i Kroksund og Steinsfjorden. Prøvesvarene vil være et viktig grunnlag for å avgjøre hvilke tiltak vi skal iverksette, forteller Tor B. Nilsen, planleggingsleder for Hole.

Overvåkningen av Kroksund og Steinsfjorden er en av flere overvåkninger som gjøres i regi av Fellesprosjektet. Vi vet at prosjektet vil kunne ha innvirkning på miljøet i områdene vi berører, spesielt i anleggsperioden. Det er derfor viktig å få tilstrekkelig kunnskap om dagens tilstand og hva som er naturlige variasjoner i miljøet, blant annet for å kunne velge metoder som vil kunne redusere ulempene gjennom anleggsperioden.

Hva skal gjøres?

Over to år skal det hentes vannprøver fra ulike punkter i Kroksund og Steinsfjorden. Prøvene skal tas i flere nivåer i fjorden, slik at vi får testet vannkvaliteten i ulike lag av vannet.

- Vi starter med til sammen seks prøvepunkter, og prøvene skal tas fra båt. Det kommer ikke til å være faste installasjoner i fjorden, sier Tor B. Nilsen.

Den første prøven tas i desember 2019, og det er Fellesprosjektets rådgiver NAA som skal ta prøvene. Denne delen av overvåkningen vil kun skje frem mot anleggsstart. Når prosjektet nærmer seg denne, og gjennom anleggsperioden, vil overvåkningen være av et større omfang.  

Har du spørsmål?

Ta kontakt med planleggingsleder Tor B. Nilsen.