Oversendelse av reguleringsplanen nærmer seg

Reguleringsplanen er ferdig utarbeidet, og det eneste som gjenstår er kvalitetssikring av kostnader. Når dette arbeidet er ferdig kan Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 sende planen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Kvalitetssikringen av kostnader tar lenger tid enn først antatt, og dette må gjøres ferdig før vi kan sende den reviderte reguleringsplanen til departementet, forteller Morten Klokkersveen, prosjektdirektør i Fellesprosjektet.

- Vi skjønner at mange er utålmodige, og vi ser også frem til å kunne oversende planen. Det er viktig å presisere at innholdet i planen ikke skal endres i denne omgang – det er kun kvalitetssikringen av kostnader som gjenstår, sier Klokkersveen.

Byggestart står fortsatt til 2021/2022, i henhold til Nasjonal transportplan.