Oversendelse av reguleringsplanen er utsatt

Etter fremdriftsplanen skulle Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 overlevere endelig forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars. Overleveringen er nå utsatt, og vil skje før utgangen av april.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Vi har et sterkt kostnadsfokus og ser oss nødt til å bruke mer tid på endelig kvalitetssikring og forankring av kostnader. Det at vi bruker mer tid på dette nå mener vi vil styrke planen før den skal behandles i departementet, forteller Morten Klokkersveen, prosjektdirektør i Fellesprosjektet.

Selv om oversendelsen er utsatt er står byggestart fast. 

- Denne forsinkelsen vil ikke påvirke byggestart, som i henhold til Nasjonal transportplan er 2021/2022, sier Klokkersveen.