Bransjen involveres for å samstemme krav til modellbasert prosjektering og FDV

Rådgivere fra de store rådgiverselskapene er engasjert for å utarbeide et kravdokument for Bane NOR og Statens vegvesens fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Noen av deltakerne på frokostmøtet 14. oktober, fra Fellesprosjektet, Bane NOR, Metier, NAA (rådgivergruppen til Fellesprosjektet bestående av Norconsult, Aas-Jacobsen og Asplan Viak), Norconsult, Sweco, Rambøll, Multiconsult, COWI og Atkins

Et kravdokument for modellbasert prosjektering skal si noe om hvilken informasjon som skal ligge i BIM-modellene som lages i prosjektet. BIM er en forkortelse for «bygningsinformasjonsmodell», og en BIM-modell inneholder altså informasjon om det som skal bygges.

– Det er viktig for oss at entreprenører og rådgivere jobber og leverer innenfor de samme rammene. Målet er at kravdokumentet som jobbes frem skal erstatte håndbøkene til Bane NOR og Statens vegvesen i prosjektet, forteller Morten Klokkersveen, prosjektdirektør for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge, og det vil bli flere kontrakter og flere entreprenører involvert i prosjektet. Dette utløser et behov for et enhetlig rammeverk for entreprenørene, som sier noe om hvordan de skal jobbe og hva de skal levere av informasjon til våre BIM-modeller. Vi ønsker også å legge til rette for at modellene skal kunne følge prosjektets livsløp, og at vi ved prosjektets slutt leverer en modell på et åpent format som inneholder et nødvendig grunnlag for å kunne brukes i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) også.

Bransjen involveres

Med bakgrunn i dette har vi engasjert rådgivere fra alle de store rådgiverselskapene som i 1 år skal jobbe frem et kravdokument som skal gjelde for Fellesprosjektet. I tillegg til prosessleder og prosjektleder fra Metier og NAA, som er rådgivergruppen til Fellesprosjektet bestående av Norconsult, Aas-Jacobsen og Asplan Viak, er 8 rådgivere fra Norconsult, Sweco, Rambøll, Multiconsult, COWI og Atkins engasjert i arbeidet.

- Det er viktig for oss å involvere bransjen når et så viktig arbeid som dette skal gjøres. Derfor kommer vi også til å arrangere bransjemøter og ha høringer på dokumentene som lages. Jeg håper både rådgiverbransjen og entreprenørbransjen benytter anledningene til å bli med på dette arbeidet, oppfordrer Kristin Lysebo, leder for BIM-seksjonen i Bane NOR.

Oppstarten av prosjektet ble markert med et frokostmøte i den gamle stasjonsbygningen i Sandvika, med deltakere fra rådgiverselskapene.