Viktige unge stemmer

Mange unge fra Bærum, Hole og Ringerike har deltatt på workshops om framtidens veg og jernbane. Det er viktig å høre hva de yngste innbyggerne har å si når reguleringsplanen for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er på høring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Barn og unge i Hole var de første til å være med på workshop av de tre kommunene som blir berørt av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Her jobbes det med markering av stier og snarveier.

Parallelt med folkemøter, åpne kontordager og besøk på kjøpesentra har prosjektet i løpet av høringsperioden hatt workshops med barn og unge i de tre kommunene som er berørte av prosjektet.

- Målet med dette arbeidet er todelt: Vi ønsker å spre informasjon om hva som skal skje i nærmiljøet deres samtidig som vi får viktige tilbakemeldinger og innspill som kan komme til nytte, forklarer Elise Mühlbradt. Hun har vært ansvarlig for å gjennomføre prosessen med barn og unge.

Deltakerne kom fra ungdomsråd og elevråd, først og fremst fra barne- og ungdomsskolen. De yngste bare 10 år.

Engasjement og utfordringer
- Vi møtte engasjerte og nysgjerrige ungdommer som hadde mange gode spørsmål. Det er befriende hvor flinke ungdommene er til å tenke utenfor boksen, forteller Elise Mühlbradt.

Gjennom en hel arbeidsdag ble det jobbet i grupper. Elevene fikk både helt konkrete oppgaver og andre problemstillinger der de kunne jobbe og tenke mer fritt. Blant annet markerte de stier og snarveier som de bruker i sitt nærområde i hverdagen.

- For mange av elevene var det utfordrende å kjenne seg igjen i, og bruke de store papirkartene. Men med litt veiledning fikk de det til. Dette er viktig og nyttig informasjon for oss, som vi vil ta med oss videre i prosjektet og ta hensyn til - så langt det er mulig, sier Elise Mühlbradt.

Elevene fikk også navigere seg rundt i den tredimensjonale (3D) modellen som brukes i prosjektet.

- Det var ikke noe problem i hvert fall! Utrolig morsomt å se hvor naturlig det er for denne generasjonen å bevege seg rundt i et 3D-univers på pc-en, forteller Elise Mühlbradt.

Ved å bevege seg rundt i modellen ble elevene bedre kjent med prosjektet. De fikk både et bilde av hva prosjektet betyr for nærmiljøet og samtidig mer forståelse for det store bildet. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er et prosjekt som vil påvirke hele samfunnsutviklingen i regionen.

Muligheter fremfor begrensninger
Barn og unge blir hørt etter arbeidet i workshopene, men like viktig er det at dette også kan bidra til å sette prosjektet på deres dagsorden.

- Vi fikk høre at nå forsto de bedre hvordan byggingen av Ringeriksbanen og ny E16 kom til å påvirke dem. Kanskje kan dette føre til en og annen samtale i vennekretsen eller hjemme rundt middagsbordet, håper Elise Mühlbradt.

Resultatene av arbeidet er allerede synlige. Hole ungdomsråd har levert sitt eget høringsinnspill, som oppsummerer mange nyttige, gode og spennende ideer fra workshopen fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 hadde sammen med dem.

Og dette er bare begynnelsen.

Etter sommeren starter planleggingen av videre informasjonsarbeid frem mot anleggsstart for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Arbeidet som er rettet mot barn og unge er en viktig del av dette.