Vann og tjern skal overvåkes

I disse dager blir vannmålere satt ut i vann og tjern for å måle vannstanden. Formålet er å finne ut hva som er normale mengder vann over tid.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vannmålere er blant annet satt opp i Synneren. Målerne skal stå i terrenget frem til byggestart og også under anleggsperioden.

13 vann og tjern i Bærum og Hole skal kartlegges i mange år fremover. Målerne kommer til å gi viktig informasjon om variasjoner over tid.

- Bare i år har vi sett at vi har hatt to store hendelser som avviker fra det normale. Det har vært både flom og tørke. Målerne kan derfor gi oss viktig informasjon om hva som er naturlige variasjoner over tid, sier ingeniørgeolog Martin Stormoen. Han leder arbeidet med å overvåke vannstanden.

Svarene fra vannmålerne vil gi prosjektet viktig kunnskap som skal brukes til å planlegge byggingen av den lange tunnelen fra Jong til Sundvollen.

I Synneren og i Tyrifjorden blir det også målt vannkvalitet. Dette skal gi prosjektet viktig kunnskap om hva som må til for å unngå skadelig forurensning i forbindelse med prosjektet. I tillegg skal to nedbørsmålere kartlegge hvordan sammenhengen mellom overflatevann og grunnvann er. Dette skal prosjektet bruke til å sikre tilstrekkelig tetting i tunellene.

Prosjektet er tidlig ute
Målerne skal stå i terrenget frem til byggestart og også under anleggsperioden. Sammenlignet med andre prosjekter er Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 tidlig ute med denne type karlegging.

- Nå er nesten hele overvåkingsprogrammet vårt i havn. Det er en tidkrevende prosess hvor vi må ut i marka og blant annet hugge trær for å tilrettelegge for instrumentene.  Men vi er tidlig ute og kommer til å ha god informasjon lenge før vi begynner å bygge. Det er bra, sier Stormoen.

I neste fase av programmet skal Fellesprosjektet overvåke bl.a. setninger, støy og støv i flere områder på strekningen. Informasjonen skal brukes til å ivareta naboer til prosjektet på en god måte

Enkelte data vil trolig bli gjort tilgjengelig for allmennheten på et senere tidspunkt.