Utsatt overlevering av reguleringsplanen

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har blitt enige med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å utsette overleveringen av reguleringsplanen for prosjektet til fredag 9. februar. Den opprinnelige datoen var 1. februar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Reguleringsplanen består av til sammen et titalls rapporter, inkludert kart og bestemmelser. De fleste av disse er ferdige til 1. februar, men noen detaljer i enkelte av rapportene er ikke klare før 9. februar.

-        I et så stort prosjekt, som omfatter både veg og jernbane, er det utrolig mange detaljer som må henge sammen.  I stedet for å overlevere noen rapporter 1. februar og noen den 9. februar har vi besluttet at det er bedre å levere alle rapportene samlet, forteller Knut Sørgaard, leder for planprosesser og samfunnskontakt.

Det betyr at reguleringsplanen fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 blir oversendt elektronisk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag 9. februar. Alt materiell blir offentlig tilgjengelig, og etter hvert også publisert på Fellesprosjektets nettsider.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er planmyndighet for reguleringsplanen, og etter overleveringen er det departementet som tar beslutningen om når den skal legges ut til offentlig høring. Dette vil trolig skje i løpet av våren 2018.

Når reguleringsplanen ligger ute til høring vil Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 arrangere åpne folkemøter og åpne kontordager i alle kommunene som er berørte – det vil si Ringerike, Hole og Bærum.

-          Vi ønsker at så mange som mulig skal få nødvendig informasjon om prosjektet slik at de selv kan gjøre seg opp en mening. Alle kan sende sine innspill til oss når vi kommer til selve høringsprosessen, sier Sørgaard.