Nå begynner prøveprosjektet på Mælingen

Denne uken begynner arbeidet med prøveprosjektet på Mælingen. Det er fundamenteringsmetode for de planlagte bruene som skal testes.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utsikt fra Prestmoen mot Mælingen, der prøvefyllingene skal legges. Foto: Ringerikes Blad/Knut Andreas Ramsrud

Mandag 3. desember ble det skrevet kontrakt med entreprenøren Contexo, som er valgt til å utføre prøveprosjektet. Contexo har også kontor i Hønefoss.

– Valget er basert på en kombinasjon av pris og måten de har dokumentert og beskrevet gjennomføringsevnen av prosjektet. Vi tror at Contexo kommer til å gjøre en god jobb, forteller Ivar Olsen i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Pæling eller ikke pæling

Fundamenteringsmetodene som skal testes er fylling og pæling.

– Hele hensikten med prøveprosjektet er at vi vil finne den optimale metoden å fundamentere brua på. Dette vil skape forutsigbarhet for prosjektet og mindre belastning for naboene, sier Ivar Olsen i Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16.

Prøvefyllingene skal simulere arealet og vekten av et brufundament, slik at vi kan måle setningene i grunnen. Det vil gi oss svar på om det er mulig å bygge brua uten å bruke pæling. Skulle det vise seg å være mulig å unngå pæling, betyr det mindre anleggstrafikk, en kortere anleggsperiode, og mindre støy for beboerne i området.

Prøvepælingen skal gjennomføres for å vurdere lengden på pælene og omfanget - dersom det blir nødvendig med pæling. Dette skal gjøres to steder. Vi skal slå ned pæler for å få innsikt i hvor stor motstand det er i grunnen, noe som vil gi oss informasjon om hvor lang tid vi kommer til å bruke ved eventuell pæling.

Hva skjer fremover?

Arbeidet med prøveprosjektet begynner i allerede i uke 49. Entreprenøren vil starte med å utbedre krysset mellom Busundveien og Mælingen. Det skal også lages noen møteplasser slik at det blir lettere for de store bilene våre å møte den lokale trafikken.

Videre skal områdene for prøvefyllingene (se oversiktskartet nederst på siden) klargjøres ved at jord blir fjernet. Deretter starter arbeidet med riggområdene og fyllingene. Vi forventer at arbeidene før jul blir relativt beskjedne. De tyngste arbeidene kommer i gang etter jul, og det er også da den største massetransporten starter. Arbeidet med prøvepælene begynner først i februar/mars.

Arbeidstidene vil være som følger:

  • Entreprenøren skal i utgangspunktet jobbe fra kl. 07.00-19.00 mandag-torsdag. Dersom det blir nødvendig kan fredager også bli tatt i bruk. 
  • Det skal ikke jobbes i romjulen
  • Arbeidet avsluttes senest 30. mars 2019

Det skal også utføres noen trafikksikkerhetstiltak i området. Det vil bli etablert tre fartshumper, og på hele strekningen fra krysset ved RV35 til og med Prestmoen grustak blir det nedsatt hastighet til 50 km/t. Det vil bli sterkere veibelysning i krysset ved veien til Røssholmstranda, og det vil bli skilting av anleggstrafikk.