Sendt ut over 70 000 faktaark!

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 satser offensivt på informasjonsarbeid i forbindelse med høringsperioden for reguleringsplanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planleggingslederne Vidar Rolfsrud, Tor B. Nilssen og Børje Karlsson har delt ut brosjyrer og møtte mennesker på folkemøter og åpne kontordager i hele mai.

Det planlagte dobbeltsporet mellom Sandvika og Hønefoss går gjennom tre kommuner. Alle husstandene og virksomhetene i Bærum, Hole og Ringerike har derfor fått et faktaark i posten. På den ene siden står det generell informasjon om prosjektet og på den andre siden er det tilpasset tekst til hver kommune.   

I Bærum ble faktaarket sendt ut før folkemøtet.

- Det kom langt flere på folkemøtet enn vi hadde forventet, og tilbakemeldingene tyder på at faktaarket bidro til at flere kom.  De som likevel valgte å bruke kvelden ute i varmen i stedet har uansett fått informasjon i posten om prosjektet, sier Maria Durucz, som er planleggingsleder for strekningen fra Bærum til Sundvollen.

Flest mulig skal bli hørt
Et viktig mål for prosjektet er å gjøre flest mulig i stand til å komme med gode og kvalifiserte høringsinnspill. Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til dette. Det ble derfor laget en egen informasjonsbrosjyre med fokus på viktige temaer i reguleringsplanen. Brosjyren ble sendt ut til alle som er innenfor planområdet sammen med et brev.  

I tillegg til faktaark og brosjyre ble det laget en ny film basert på 3D-modellen (BIM). Filmen ble vist på alle folkemøtene, samt en rekke andre møter. For mange i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har mai bestått av en rekke med folkemøter og åpne kontordager, både på dagtid og på kveldstid. Rekken med møter ble avsluttet med stand på kjøpesenter lørdag 2. juni i både Hole og Ringerike.

- Det er viktig å nå folk der de er. På kjøpesenter når vi andre grupper enn de som kommer på folkemøter og kontordager, sier Tor Nilsen, planleggingsleder for området rundt Sundvollen i Hole.

Harde fakta
Antall mennesker på folkemøtene:

  • Ringerike: ca 150 personer
  • Hole: ca 250 personer
  • Bærum: ca 150 personer

Åpne kontordager:

  • Til sammen nesten 150 møter
  • 65 var forhåndsbooket, resten dropin og ‘etterslengere’
  • Ca 36 ansatte i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har bidratt på ett eller flere arrangement
  • Ca 20 konsulenter har bidratt på ett eller flere arrangement
  • Sendt ut 71 550 faktaark i tre kommuner
  • Sendt ut 2500 brosjyrer til alle i planområdet