Se film fra hele Ringeriksbanen!

Her kan du se hvor vi har planlagt at Ringeriksbanen skal gå; Fra Jong i Bærum til Hønefoss i Ringerike.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vi gjør oppmerksom på at filmen ikke er en nøyaktig gjengivelse av hvordan dette kommer til å se ut, men den gir likevel et visuelt  inntrykk av hvordan det kan bli.