Revidert reguleringsplan utsatt

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skulle etter planen overlevere revidert reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 1. oktober. Prosjektet trenger mer tid til å gå gjennom og behandle alle høringsuttalelsene, og overleveringen er derfor utsatt. Utsettelsen påvirker ikke framdrift for planlagt anleggsstart.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Over Bymoen går Ringeriksbanen og E16 parallelt

- Vi har mottatt 233 høringsuttalelser, og mange av disse er viktige og faglig tunge. Vi tar innspillene på alvor, og trenger derfor mer tid til å gå gjennom og behandle dem, sier Knut Sørgaard, leder for plan og samfunnskontakt i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Fellesprosjektets oppdrag er å lage en best mulig plan for veg og bane. Derfor er innspillene som har kommet gjennom høringsuttalelsene viktige for å gjøre en grundig vurdering av reguleringsplanen.

- Kompleksiteten i uttalelsene gjør at vi trenger mer tid til å bearbeide disse. Lokalkunnskapen er viktig for oss, og vi ønsker å strekke oss for å finne best mulige løsninger, forteller Sørgaard. Han forventer at overleveringen til KMD vil skje i løpet av vinteren/våren 2019.

Anleggsstart utsettes ikke

Utsettelsen av overlevering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet påvirker ikke planlagt anleggsstart. Prosjektets øvrige arbeid med veg og jernbane pågår derfor for fullt.

- Det eneste som blir utsatt fra prosjektets side er overleveringen av revidert reguleringsplan og merknader til departementet. Oppstartsåret for byggestart står fremdeles til 2021/2022, forteller Sørgaard. 

Vegen videre

Fellesprosjektet vil fortsette å behandle høringsinnspillene som har kommet. Arbeidet vil føre til mindre endringer i reguleringsplanen.

- De store linjene ligger fremdeles fast, men for at den endelige planen skal bli så god som mulig kan det hende at vi vil gjøre noen endringer. I slike tilfeller vil berørte grunneiere, kommuner og eventuelt andre parter bli involvert i en avgrenset høring, sier Sørgaard.