Planlegger som før

Bane NOR har offentliggjort sine faglige innspill til hva Jernbanedirektoratet skal prioritere framover. Arbeidet med Ringeriksbanen fortsetter i samme tempo.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Etter NTP skal Jernbanedirektoratet utarbeide et Handlingsprogram for 2018-2029 som konkretiserer innsatsen på jernbane i hele planperioden av Nasjonal transportplan.

Bane NORs oppdrag er å gi faglige anbefalinger til Handlingsprogrammet. Prioriteringene har som målsetning å realisere ambisjonene som ligger i NTP slik at vi totalt sett får mest jernbane for pengene og et best mulig tilbud til kundene.

Anbefaler oppstart av Ringeriksbanen i 2021
For å sikre effektiv prosjektgjennomføring, anbefaler Bane NOR at Ringeriksbanen får investeringsbeslutning (penger bevilget over statsbudsjettet) i 2020, og dermed kan starte byggingen i 2021. Ferdigstillelse vil være i 2028. Dette medfører at de økonomiske rammene spesielt for første seksårs-periode må økes i noen år utover årlig ramme i NTP.

 - Anbefalingen er i tråd med fremdriftsplanen prosjektet i dag forholder seg til. For oss betyr det fortsatt høyt trykk med planlegging for fullt, sier Morten Klokkersveen, prosjektdirektør for Fellesprosjektet og E16,

For å overholde rammen for den første seksårs-perioden, vil et annet alternativ være at oppstart av Ringeriksbanen utsettes 3 år.

Videre prosess
Det er Jernbanedirektoratet som utarbeider et forslag til Handlingsprogram for jernbanesektoren. De må ta stilling til forslagene og mulighetene som skisseres i Bane NORs anbefaling. Jernbanedirektoratet planlegger å sende ut sitt forslag til handlingsprogram på høring i april.